Astrologija
Kršćanski

 

Njemački benediktinski redovnik, katolički teolog i astrolog Gerhard Voss s puno znanja uvjerava zašto se u kulturnom smislu ozbiljna astrologija mora smjestiti i u kršćanstvo. Ova je knjiga “must have” za kršćane. Čitatelju koji je malo udaljeniji od crkve, međutim, neko opravdanje zašto tako ozbiljna astrologija ne umanjuje (katoličku) vjeru mjestimice se čini previše pokornim. Osjeća se da je kao pripadnik reda podvrgnut velikom pritisku crkve da se opravda. Ali čak i s “papinskog” katoličkog gledišta, on dijeli uvjerenje da je astrologija inherentni dio (iskonskog) kršćanstva.

 

Put prema unutra, put je prema gore

 

Ova knjiga je zamišljena kao smjernica za kršćanski odgovorno ophođenje s astrologijom. Za mene je bavljenje astrološkim predodžbama bilo i jest obogaćujuća dimenzija mojega ekumenskog rada i liturgijskog života u samostanu Niederaltaich, kojemu pripadam.

Moramo ponovno zadobiti taj kozmički pogled ako kršćanstvo hoćemo shvatiti i živjeti u svoj njegovoj širini. Ako moja knjižica pridonese tomu da se u kritičkom vrjednovanju astrologije u Crkvi ponovno otkrije kozmička dimenzija religioznog života, mislim da će ispuniti jednu smislenu zadaću.  

Bog je čovjeku darovao sposobnost da shvati ustroj svijeta i djelovanje elemenata, početak, kraj i sredinu vremena, slijed Sunčevih obratnica i promjenu godišnjih doba, kružni tijek godina i položaj zvijezda. Njegova je ljubav svakom čovjeku dala na put određenu „konstelaciju“ sposobnosti i pogibeljnosti, i time ga stavila u napetosti i granice s kojima mora izlaziti na kraj, da bi se u tome istodobno mogao okoristiti i predznačenim životnim mogućnostima. 

Kozmogram duše

Astrologija pruža nužnu poduku svim pravim ljubiteljima prirodnih tajni. Psihološko znanje starine zapisano je u astrologiji.

Značenje planetarnog neba za čovjeka, utvrđenoga na temelju tisućgodišnjega iskustva, načelno se ne može domoći kauzalnom povezanošću koju bi se moglo prirodoznanstveno ispitati.

Astrologiju se smije nazvati znanošću ako je kod nje riječ o sustavu, s logikom koja se uvijek iznova verificira – poglavito dubinsko-psihološki.

U mitskim su likovima izražene određene strukture nesvjesnoga koje su djelatne u svim ljudima. Mit je oruđe astrologije. Planeti nose imena mitskih božanstava.

Astrologija se nalazi na križištu astronomije i psihologije.

Zvijezde naznačuju sklonosti, a ne prisile.

Svakomu su dane njegove uvijek vlastite mogućnosti i granice razvoja. U ispravnom ophođenju s njima on zadobiva svoju slobodu. Što više netko slijedi samo svoje strasti – bez stege ili, pak, prisilno – tim više je astrološki procjenjiv. No što je zreliji kao osoba, tim više stoji iznad zvijezda. Ima mogućnost da u činu ljubavi tako reći nadraste sama sebe. I to se ne da pretkazati.

Astrologija nas može poučiti o tome kako ljudi mogu biti različiti. 

Astrologija tumači konstelaciju zviježđa našega Sunčevog sustava kao cjeloviti makrokozmički ‘oblik’ da bi iz toga dohvatila čovjekov mikrokozmički bitni ustroj – njegovu duševno-duhovnu i tjelesnu strukturu. Posebno se važnim drži trenutak rođenja, u kojemu započinje čovjekov samostojan ljudski život.

Onima koji traže savjet, astrolog nikada ne bi trebao oduzeti odluku, nego im, štoviše, predočiti sile koje zajedno djeluju, povezati ih s njihovim bitnim ustrojem i ojačati oblikovanje njihove volje. Ta obveza astrologa visok je ideal koji, zahtijeva veliku osobnu disciplinu

Astrologija je s obzirom na svoje ishodište bitno religiozna utoliko što se u njoj odražava čovjekov odnos spram univerzuma i spram njegovih zadnjih uzroka.

Ponovno moramo zadobiti kozmički pogled, izučiti poslušnost na putu „prema unutra“, koji upravo time postaje i put „prema gore“. Ako astrologija pomaže da se jasnije vidi taj put, onda je ona kršćanski odgovorna.

 

Gerhard Voss

/1935-2013/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *