Zaćeće Koronavirusa

Koronavirus 24/11/2019/ 19:53 (8 hours East) Wuhan, China Zaćeće  Koronavirusa Tri moguća scenarija onoga što se dogodilo i što nam se događa…, viđena očima astrologije.  a/TRŽNICA U WUHANU Kako to obično biva kod pandemija, više se markantnih i fatalnih kozmičkih utjecaja istovremeno nezgodno poklopilo, i virus se sa životinja proširio na ljude. I to kakav …

Zaćeće Koronavirusa Read More »